Uppdatera URLer i WordPress-databasen efter flytt

Hur du uppdaterar alla WordPress-URLer i databasen när webbplatsen flyttas till en ny adress.

För att migrera en WordPress-webbplats till en ny URL, eller från en testserver, måste de nya URL-strängarna i mysql-databasen ändras och uppdateras i de olika mysql-tabellerna.

Först så gör du såklart en mysql-databasexport av den gamla databasen på den gamla servern. Sedan skapar du en ny tom databas på den nya servern och importerar den gamla datan, antingen i phpmyadmin eller direkt i kommandoprompten i mysql.

Se till att du har den nya databasen vald, kör sedan några SQL-uppdateringar och ersättningskommandon för tabellerna.

Använd koden nedan och byt dina gamla webbadresser mot dina nya webbadresser – utan efterföljande snedstreck. Om så behövs, ändra också tabellens prefixvärden (dvs wp_)

  • UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'https://www.oldurl', 'https://www.newurl') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
  • UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'https://www.oldurl','https://www.newurl');
  • UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'https://www.oldurl', 'https://www.newurl');
  • UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'https://www.oldurl','https://www.newurl');