Vad är Google MUM?

Vad är Google MUM och hur fungerar det? Google MUM (Multitask United Model) är en språkmodell byggd på samma transformatormodell som BERT, som innebar en stor förändring för Google sök…

Continue reading

Hur Google fungerar

Hur Google fungerar Hur Google hittar, läser och visar webbsidor – uppdaterad version ute nu Google har nyligen uppdaterat sitt dokument som kallas ”Hur Google fungerar”, och här går vi…

Continue reading