watch live match 20

SQL-kommandon

SQL-kommandon – en lista

En lista över de vanligaste

Med SQL-kommandon kan du köra frågor mot en databas.

Man kan bland annat hämta data från databasen, föra in data, uppdatera data, ta bort data, skapa databaser och skapa tabeller i databasen. Här följer en lista över de vanligaste kommandona.

 • SELECT – används för att välja data ur databasen.
  Syntax: SELECT kolumn_namn(s) FROM tabell_namn – väljer en eller flera kolumner (t.ex fornamn, efternamn) från en tabell (t.ex kunder). Exempel: SELECT * FROM Kunder – visar alla kolumner med all data från tabellen ”Kunder”.
 • DISTINCT – nyckelord som tar fram endast unika värden i en tabell
  Syntax: SELECT DISTINCT kolumn_namn FROM tabell_namn – väljer en eller flera kolumner (t.ex fornamn, efternamn) från en tabell (t.ex kunder). Exempel: SELECT DISTINCT Stad FROM Kunder – visar namnen på de städer som finns i tabellen ”Kunder”, men finns det fem kunder som bor i Skövde så visas bara Skövde en gång.
 • WHERE – används för att ur en tabell ta fram data som uppfyller vissa kriterier.
  Syntax: SELECT kolumn_namn FROM tabell_namn WHERE kolumn_och_värde Exempel: SELECT * Kunder WHERE Stad='Skara' – visar alla fält i tabellen ”Kunder” där kunden bor i staden ”Skara”.
 • AND & OR – AND-kommandot visar en post om både det första och andra kriteriet är sant. OR-kommandot visar en post om antingen det första eller andra kriteriet är uppfyllt.
  AND-exempel: SELECT * FROM kunder WHERE Stad='Skara' AND Fornamn='Gustav' – visar alla som heter Gustav och bor i Skara från tabellen ”Kunder. Exempel OR: SELECT * FROM kunder WHERE Stad='Skara' OR Stad='Skövde' – visar alla kunder som bor i Skara eller Skövde.
 • ORDER BY – kommandot används för att sortera resultat i en kolumn. Om inget annat anges så sorteras kolumnen i stigande ordning.
  Exempel 1: SELECT * FROM kunder ORDER BY EfterNamn – visar alla personer i tabellen ”Kunder” sorterade enligt efternamn i bokstavsordning (A-Ö). Exempel 2: SELECT * FROM kunder ORDER BY EfterNamn DESC – visar alla personer i tabellen ”Kunder” sorterade enligt efternamn i bokstavsordning (Ö-A).
 • INSERT INTO – används för att infoga nya fält i en kolumn.
  Exempel: INSERT INTO kunder VALUES (7, 'Olsson', 'Freddy' , 'Skövde') – Nu har en kund lagts in med id ”7”, efternamn ”Olsson”, förnamn ”Freddy” och stad ”Skövde” (första VALUE som anges är den kolumn som befinner sig längst till vänster i tabellen).
 • UPDATE – används för att uppdatera befintliga fält.
  Exempel: UPDATE kunder SET Adress='Havstenavägen 10', Telefon='0733707029' WHERE EfterNamn='Olsson' AND ForNamn='Freddy' – lägger till Adress och telefonnummer till kund Freddy Olsson i tabellen ”Kunder”.
 • DELETE – används för att ta bort befintliga fält.
  Exempel: DELETE FROM kunder WHERE EfterNamn='Olsson' AND ForNamn='Freddy' – tar bort Kund Freddy Olsson i tabellen ”Kunder”. OBS! Om inte WHERE finns med i DELETE-kommandot så tas alla fält i tabellen bort!

 

Freddy Olsson
kontakt@freddyolsson.se
0733 – 70 70 29

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu gaziantep escort bayan gaziantep escort bahis siteleri canlı bahis
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu