Hur gör man en favicon?

Och varför ska man ha en?

En favicon är en ikon som syns uppe i fliken i webbläsaren så att man lätt kan hålla reda på var en speciell sida är om man har många flikar öppna samtidigt. Faviconen visas också för en sida i listan över bokmärken när man sparat sådana.

Exempel på faviconer skapade av mig 2012

Faviconer

En favicon var från början endast en fil av typen Windows-ikon (.ico), men nu accepterar de flesta webbläsare även PNG- och GIF-filer. Vanligtvis använder man en bild med storleken 16×16 eller 32×32 pixlar. Efter du laddat upp bilden till din ftp-server så lägger du in följande länk mellan head-taggarna i HTML-koden för att den ska visas i webbläsarfliken <LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="/bilder/faviconsnamn.ico">
Om du vill ha en .ico-fil kan du konvertera jpeg-, png- eller gif-filer på sidan favicon generator.

Läs mer här om övrig webbdesign.