watch live match 20

Ordlista för Google Adwords

Skriv ut ordlistan

Ordlista för Google Adwords

Denna adwordsordlista är en introduktion till Google Adwords och förklarar några av de mest använda termerna inom Google Adwords och generella termer för annonsering online.

Mest inspiration har jag fått Google Adwords egna hjälpsidor. En del av de texterna har jag stulit (översatt) rakt av, och en del kommer från mina egna erfarenheter. Jag lär mig själv mycket bättre genom att skriva ned det jag läser! Eller som någon gammal grek/romare skulle sagt: – Jag bloggar, därför lär jag mig ;)

Annonsgrupp

En annonsgrupp är en del av Adwords kontostruktur. Varje annonsgrupp definierar en uppsättning sökord eller placeringar (eller båda), standardbud (eller enskilda bud och placeringar) och den tillhörande annonsen. Kampanjer kan omfatta upp till 20 000 annonsgrupper. Framgångsrika Adwords-konton har normalt många annonsgrupper som är inriktade på specifika teman. Relevansen för sökorden i annonstexten för varje annonsgrupp är en viktig faktor när Adwords gör sina beräkningar för kvalitetsresultat.

Annonsrankning

En annonsrankning av annonsen, är din plats i Adwordsauktionen. Den högst rankade annonsen vinner första platsen, och därmed förstapositionen på sidan. Formeln för att kalkylera Ad Rank är: Ad Rank = f(Kvalitetspoäng, Max CPC-bud).

AdSense

AdSense möjliggör för ägare av webbsajter att visa Adwordsannonser. AdSensemedlemmar är en del av det sk ”Google Display Network”. Den som publicerar annonsen tjänar pengar på att en besökare tittar eller klickar på annonsen. Den som visar en annons bland innehållet på sin sida får 68% av den summa som Google drar in från annonsören. Den som väljer att visa annonser via en sökruta som man kan lägga in på sin sida får 51% av det som Google drar in på annonsen. Besök Google Adsense.

AdWords Application Programming Interface (API)

Tillåter utvecklare att programmera applikationer som direkt interagerar med Adwords.
Dessa applikationer möjliggör effektiv hantering av komplexa Adwordskonton. API:et kan automatiskt ta fram nyckelord, dynamisk annonstext och landningssidors URL, integrera data med lagersystem och utveckla specialanpassade verktyg för att hantera konton. Adwords API Soap-gränssnitt stöds av många programmeringsspråk, bland annat av Java, PHP, Python, .NET, Perl, Ruby och JavaScript.

AdWords Certifierad Partner

Ej anställda hos Google som innehar en certifiering för att hantera Adwordskonton. För att kvalificera sig så måste partners uppvisa en djup förståelse för Adwords genom att klara olika examina samt hanterat minst 10 000 USD i annonskostnad (i My Client Center) för kunder de senaste 90 dagarna. Partnerföretag måste ha minst en certifierad anställd och godkänt Googles allmänna villkor. Certifierade partners kan hittas via Googles Partner Search.

AdWords

Adwords är namnet på Googles annonseringsplattform. Det finns inget som heter en ”Adword” om nu någon av någon anledning skulle tro det.

AdWords Editor

En fristående applikation som gör det möjligt för annonsörer att hantera sina adwordskonton offline. Den innehåller flera fördelar gentemot webbgränssnittet, bland annat möjligheten att spara säkerhetskopior, redigera annonsgrupper och med lätthet identifiera dubbletter. Den som vill kan ladda ned Editor på sidan för Google Adwords Editor.

Automatiska placeringar

En placering är en plats på Googles Displaynätverk där adwordsannonser kan visas. En placering är vanligtvis en webbsajt eller en sida på en webbsajt. Automatiska placeringar är de som identifieras av Google, baserad på nyckelorden i en annonsgrupp. Adwords tillämpar innehållsinriktning för att identifiera lämpliga placeringar för displayannonser.

Avvisningsfrekvens

Avvisningsfrekvensen visar hur många procent av besöken som endast går till en sida på webbsajten.

Budsimulatorn

En Adwordsfunktion som beräknar auktioner från de senaste sju dagarna för att visa hur ett nyckelord kunde ha uppträtt med ett annat MAX CPC-bud. Budsimulatorn använder intern auktionsdata inkluderat kvalitetspoäng för att uppskatta var annonsen skulle ha visats och hur ofta den skulle klickats på med ett annat bud. Simulatorn uppskattar klick, kostnad och antal visningar för Googlesök och dess sökpartners, men inte för Displaynätverket.

Bred matchning av nyckelord

Som standard är adwords matchningstyp inställt på detta läge. En bred matchning kan trigga en annons när en person gör en sökning som exakt matchar nyckelordet, eller om det är en mening som innehåller nyckelordet. Sökningen tar också med synonymer samt ordet i singular och plural.

CPA-budgivning

CPA står för ”Cost Per Acquisition”. Denna budgivningsmodell görs tillgänglig för annonsörer som använder omvandlingsoptimeraren, vilken tillåter inställningarna maximal eller mål för CPA för varje annonsgrupp. Maximalt CPA sätter en övre gräns som annonsörer är beredda att betala för en omvandling och mål-CPA sätter den genomsnittliga kostnaden som annonsörer är beredda att betala för omvandlingar.

CPM-budgivning

CPM Betyder ”kostnad per tusen visningar”. Denna prismodell är endast tillgänglig för annonsplaceringar på Googles displaynätverk. Annonsörer väljer vilken summa de är beredda att betala för tusen visningar av annonsen.

Dubbelvisning (policy)

Policyn för dubbelvisning förhindrar att flera annonser från samma eller ett gemensamt ägt företag visas på samma sökresultatsida. För att följa policyn måste annonsörerna undvika att visa annonser från olika konton med samma eller liknande sökord som pekar på samma eller liknande webbplatser.

Exakt matchning av nyckelord

En matchningstyp där annonsen visas endast när sökningen exakt matchar nyckelordet – bokstav för bokstav. För att skriva in en exakt matcning av nyckelord i listan så använd klamrar runt ordet, alltså [nyckelordet]. För att denna annons ska visas måste alltså någon skriva in exakt ordet ”nyckelordet” i sökningen.

Frasmatchning av nyckelord

En matchningstyp som gör att annonserna visas när det exakta sökordet skrivs in, men tillåter att ord skrivs in före och efter ordet. För att skriva in en frasmatchning så skriv så här: ”nyckelordet”.

Frekvenstak

En funktion som begränsar det antal gånger som dina annonser visas för samma person i Google Display-nätverket. Med frekvenstaket kan man ställa in antal visningar per dag, vecka eller månad och om det ska gälla annonser, annonsgrupper eller kampanjer.

Genomsnittlig kostnad per klick (CPC)

Den genomsnittliga kostnaden varje gång någon klickar på en annons. Genomsnittlig CPC avgörs av den totala kostnaden av alla klick, delat på antal mottagna klick.

Genomsnittlig position

Statistik som tillämpas på varje nyckelord och som indikerar den genomsnittliga positionen för en annons på en sökresultatsida (SERP) som triggas av just det nyckelordet. Position 1 är den högsta positionen på den första sidan för sökresultat, relaterat till andra annonsörer. Den finns ingen bottenposition. Nyckelord med en genomsnittlig position mellan 1-8 visas generellt på den första sidan. Nyckelord med en genomsnittlig position mellan 9-16 visas generellt på andra sidan eller vidare. En gen.pos på 1.6 betyder att annonsen normalt visas på första eller andra plats. Den genomsnittliga positionen är inte statisk utan varierar beroende på olika faktorer där bland annat nyckelordet som visar annonsen är en faktor.

Google Analytics

Ett gratis webbanalysprogram som visar hur folk har hittat en webbsajt och vad de har gjort där. Google Analytics kan integreras med Adwords och då visa aktiviteten på sajten som kommer från specifika kampanjer, annonsgrupper och nyckelord.

Googles Displaynätverk

Ett annonseringsnätverk som möjliggör adwordsannonsörer att visa sina annonser på webbsajter, annonser som kallas placeringar. Nätverket accepterar text-, bild- video- och ”richmedia”-annonsformat. Annonsörer kan bland annat placera annonser efter nyckelord, ämnen eller på specifika sidor.

Googlekonto

En enskild e-postadress och ett lösenord som används för att komma åt flera Googletjänster så som Adwords, Gmail, Alerts, Apps, Analytics m.m. Har du en Gmailadress så har du redan ett Googlekonto.

Hantera Placeringar

Specifika sajter eller sidor på Displaynätverket där annonser kan visas. En kampanj kan ställas in för både auomatisk och hanterade placeringar eller begränsas till endast hanterade placeringar. Denna kampanjinställning hittas i inställningen för nätverk. Placeringsverktyget hittas under fliken ”Verktyg och analys”.

Impressions (Visningar)

Antal gånger en annons visas, oavsett om den klickas på eller inte.

Kampanj

En kampanj är en del av adwordskontots struktur. Varje konto kan innehålla upp till 500 aktiva kampanjer. Pausade och borttagna kampanjer räknas inte in i dessa 500. Kampanjer kontrollerar administrativa inställningar såsom i vilken region annonserna ska visas, vilket språk personerna som annonserna ska visas för talar, vilken sorts enheter de ska visas för och den dagliga budgeten.

Klick

Ett klick räknas när någon klickar på en Adwordsannons efter en sökning eller när någon besöker din sida genom att klicka på en annons på en annan sida som är med i displaynätverket. Ett telefonsamtal som kommer från att någon klickar på numret i en annons visad i en mobil enhet räknas också som ett Adwordsklick. Med PPC(Pay Per Click)-modellen betalar annonsörer när någon klickar på annonserna.

Klickfrekvensen (CTR)

Klickfrekvensen (Clickthrough rate – CTR) är antalet klick som en annons får delat med antalet gånger den visas (impressions). CTR är den enskilt viktigaste faktorn när Adwords kvalitetspoäng räknas ut.

Kostnad per klick (CPC)

CPC innebär att annonsörer betalar för ett klick på en annons, oftast till en kostnad som annonsören bestämmer. CPC kallas även PPC (Pay Per Click).

Kund-ID (CID)

Ett tiosiffrigt nummer som används för att identifiera ett adwordskonto. CID kan man se i det övre högra hörnet när man använder adwords. När man använder MCC (My Client Center) så visas kundens CID (då Client ID) i det vänstra hörnet och managerns ID visas i det högra.

Kvalitetspoäng

Det finns flera delar inom ett adwordskonto som genererar kvalitetspoäng . Den som räknas mest är den på nyckelordsnivå. Varje nyckelord i ett adwordskonto har en egen kvalitetspoäng. Det är en dynamisk variabel som räknas ut varje gång en sökning matchar nyckelordet. I ett konto representeras det av siffrorna 1-10. Ju högre kvalitetspoäng ju bättre är det. Poäng från 7 till 10 är superbra, 5-6 ok och 1-4 betyder att du kan få problem att vinna en annonsauktion. Kvalitetspoäng används inom auktionen till att bedöma annonsrankning och kostnad per klick.

Landningssida

Webbsidan Google-sökare kommer till efter att ha klickat på en annons. Landningssidans URL fylls i när man skapar en annons i Adwords.

Matchningstyp

Det finns flera matchningsalternativ till sökorden för att kontrollera vilka sökningar som aktiverar din annons. Alternativen är: bred matchning, frasmatchning, exakt matchning och negativ matchning.

Maximal kostnad per klick (Max CPC)

Ett bud i en annonsauktion som är det högsta priset en annonsör är beredd att betala för ett klick på en annons.

Maximal kostnad per telefonsamtal (Max CPP)

Tillgängligt för annonsörer som använder Call Metrics. Max CPP är det högsta pris en annonsör är beredd att betala varje gång en besökare manuellt ringer upp det Google-vidarebefordringsnummer som kan visas i annonser.

My Client Center (MCC)

Ett gratis ”paraplykonto” som används för att hantera flera Adwordskonton. I MCC används ett enskilt login som sedan får tillgång till att hantera flera konton, se statistik och se rapporter för flera konton. MCC-administratörer kan skapa nya konton och länka befintliga adwordskonton till sin MCC. MCC är ett krav för att få bli en certifierad Adwordspartner.

Måladress

Webbsidan som personer landar på efter att ha klickat på en annons.

Negativa sökord

Ett ord eller en fras som hindrar en annons att visas när ordet är med i den som sökers sökfråga. Annonsgrupper kan innehålla upp till 5000 negativa sökord och en kampanj upp till 10 000.

Nyckelord

Ett nyckelord är ett ord eller en fras som gör att en annons visas. Nyckelord är begränsade till tio ord och 80 tecken, inkluderat blanksteg. En annonsgrupp kan innehålla 5000 nyckelord, inkluderat negativa nyckelord.

Nätverk och enheter

En kampanjinställning som avgör var inom adwordsnätverket annonserna ska visas. I nätverket kan du välja på Googlesökningar, sökpartners och displaynätverket.

Omvandling

När ett klick på en annons leder till ett önskat beteende av besökaren är det en omvandling. Omvandlingar är det bästa verktyget för att mäta framgången med annonseringen. Exempel på omvandlingar är ett onlineköp, en prenumeration på ett nyhetsbrev, att ett formulär fylls i och skickas eller en nedladdning. Annonsörer kan spåra omvandlingar med omvandlingsspårning som hittas i Verktyg- och analysmenyn, eller också kan man sätta upp mål i Google Analytics.

Omvandlingsfrekvens

Omvandlingsfrekvensen är antalet omvandlingar dividerat med antalet annonsklick.Om du använder metoden som räknar alla omvandlingar kan omvandlingsfrekvensen bli över 100 % eftersom fler än en omvandling kan räknas per klick. Du kan mäta omvandlingsfrekvenserna med hjälp av Omvandlingsspårning och sedan ta frekvenserna till hjälp när du tar beslut om annonseringen.

Omvandlingskostnad

Den totala kostnaden dividerat med antal omvandlingar.

Omvandlingsoptimeraren

Omvandlingsoptimeraren är en kostnadsfri AdWords-funktion som hanterar CPA-bud (kostnad per förvärv). Med funktionen kan du ange högsta CPA-bud för dina annonsgrupper för att som Google säger: spara tid och utnyttja dina annonskostnader på bästa möjliga sätt.

Om du vill börja använda Omvandlingsoptimeraren måste du aktivera omvandlingsspårning och kampanjen måste ha gett minst 15 omvandlingar under de senaste 30 dagarna. 

Pay-Per-Click (PPC)

PPC innebär att annonsörer betalar för ett klick på en annons, oftast till en kostnad som annonsören bestämmer. PPC kallas även CPC (Cost Per Click).

Placeringar

Platser på Googles displaynätverk där annonser kan visas. Placeringar inbegriper webbsajter, speciella sidor på en webbsajt eller individuella annonsenheter.

Return On Investment – Avkastningen (ROI)

ROI är förhållandet mellan kostnaden för reklamen och den vinst som genererats från omvandlingar. ROI anger vinsten ditt företag fick i jämförelse med reklamkostnaderna. För att beräkna ROI, ta intäkterna från försäljningen, subtrahera reklamkostnader och dividera sedan med totala reklamkostnaderna: (Intäkt – kostnad) ÷ kostnad. För att få bästa resultat från AdWords är det viktigt att bestämma ROI per sökord via omvandlingsspårning, Google Analytics, eller båda. När du vet värdet av varje sökord, kan du bjuda strategiskt med fokus på de bäst presterande och avlägsna dåliga investeringar. Dessa justeringar kan förbättra din ROI.

Söknätverket och sökpartners

Ett söknätverk tillgängligt för adwordsannonsörer och som består av en grupp av webbsajter som använder Googles sökteknologi. Vilka sökpartnerna är varierar men nu inkluderas AOL.com, Virgin Media-sajter och Googleprojekt så som Google Maps, Google Images mfl. Annonser här visas efter nyckelord och endast textannonser är tillåtna. Enda undantaget är annonsering på Google Images där textannonsen kan visas tillsammans med en bild på 160×160 pixlar. För att visa annonser på söknätverket måste kampanjen även visas vid Googlesökningar.

Sökordsinfogning

Är en teknik för att automatiskt uppdatera annonstext med sökord från annonsgruppen. Tekniken kallas också Dynamisk nyckelordsinfogning (DKI) och ”Wildcard”. För att använda infogning lägger man in en tagg i annonstexten där man vill att ordet ska visas när annonsen visas.

Textannons

Den huvudsakliga typen av adwordsannons är textannonsen som visas vid googlesökningar, hos sökpartners och på displaynätverket. Textannonser kan bestå av max 25 tecken i rubriken, två beskrivningsrader på max 35 tecken vardera samt en visningsadress på max 35 tecken. Den verkliga webbadressen kan innehålla upp till 1024 tecken.

Topprankad annons

Annons som visas ovanför Googles sökresultat. För att kvalificera måste annonsen uppnå en särskild kvalitetspoäng.

Uppskattat bud för förstasidan

En uppskattning menad att visa annonsörer vilket bud som behövs för att en annons ska visas på förstasidan vid Googlesökningar. Uppskattningen baseras på en sökning som matchar nyckelordet exakt. Den tar hänsyn till nyckelordets kvalitetspoäng och konkurrensen.

Visningsadress

Webbsideadressen som visas i en annons.

Visningsandel

Visningsandelen utgörs av procentandelen visningar som annonsen fick, delat med det uppskattade antalet visningar som annonsen var kvalificerad för. Kvalificeringen baseras på den aktuella annonsens inriktningsinställningar, godkännandestatus, bud och kvalitetsresultat.

Visningsannonsverktyget

Ett verktyg i adwords där du hittar mallar för att tillverka bild- och videoannonser. Annonsören väljer en mall och ändrar i innehållet med text, bilder och länkar.

Visningsmetod

En kampanjinställning som avgör hur snabbt annonser visas varje dag. Standardinställningen gör så att annonserna visas så jämnt som möjligt inom budgetens ramar över en 24-timmarsperiod. Med accelererad visningsmetod så visas annonserna så snabbt som möjligt tills den dagliga budgeten är spenderad.

Ändringshistorik

En funktion som visar ändringar gjorda i ett Adwordskonto, ända tillbaka till 1 januari 2006 om du har haft kontot så länge. Du kan sortera ändringar efter när den skedde eller vilken sorts ändring som skedde. Om flera personer har tillgång till kontot visas vem som gjorde ändringen.

Läs gärna mer om Adwords och hur jag kan hjälpa dig att komma igång med den framgångsrika annonseringen. Hos mig får du 750 kr vid uppstart av kampanj. Läs mer på sidan om adwordsannonsering.

Skriv ut ordlistan

Bästa hälsningar

Fredrik Olsson
Freddys Webb & Foto
kontakt@freddyolsson.se
 
Freddy Olsson

 

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu gaziantep escort bayan gaziantep escort bahis siteleri canlı bahis
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu