Varför ha en skola i framtiden?

Det är liksom bara att Googla!

I framtiden kan föräldrar koppla av och skolan lägga ned.
Vi kan lära oss av Google i stället.

From Google you can learn a lot