watch live match 20

Välgörenhetsorganisationer

Julklapp till välgörenhet 2022 – Välgörenhetsorganisationer i Sverige

Här är en liten lista över välgörenhetsorganisationer som du kan kontakta året runt för att ge ditt stöd, eller där du år 2022 kan köpa en julklapp till välgörenhet som går till utsatta familjer och barn runt om i världen.

IM -Individuell Människohjälp manniskohjalp.se är en av de svenska välgörenhetsorganisationer som bekämpar fattigdom och utanförskap. Idag bekämpar de den i tolv länder världen över. Utomlands arbetar de för att barn ska gå i skolan, för att förebygga sjukdomar och för att människor ska kunna försörja sig. I Sverige handlar arbetet om integration och delaktighet i samhället. De tror på människors egen kraft och vilja att förändra sin situation. Därför utformar de insatserna som hjälp till självhjälp.

Glädjeshoppen.se är Individuell Människohjälps shop för symboliska gåvor. Här kan du köpa välgörenhetsjulklappar såsom getter, skolavgifter, ögonoperationer och mycket annat som sprider glädje och förändrar människors framtid till det bättre.
Barnfonden www.barnfonden.se Barnfonden arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Barnfonden ger familjer möjlighet att försörja sig själva och är med och skapar en långsiktig utveckling i det omgivande samhället.

Köp en julklapp till välgörenhet: Du kan ge bort allt ifrån näringstillskott till undernärda barn i Indien, myggnät, bidrag till skolbygge, vattenfilter och boskapsdjur. Hela katalogen hittas på www.gavokatalogen.barnfonden.se. Ge ett bidrag: PG: 901302-0 Kontakt: 040-12 18 85, info@barnfonden.se

Civil Rights Defenders
https://crd.org/sv/
Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. De bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt.

Du kan ge yttrandefrihet i julklapp! Ge en julgåva till Civil Rights Defenders arbete för alla de modiga människor som får betala ett högt pris för sin kamp för yttrandefrihet och demokrati.
https://crd.org/sv/stod-oss/gavobevis/

Suicidprevention i Väst www.suicidprev.com arbetar för att öka kunskapen om hur man kan förebygga självmord och självmordsförsök. Deras mål är att samla goda krafter för att utveckla en aktiv suicidprevention. Ingen ska behöva ta livet av sig som en sista utväg. Du kan inte köpa winstrol någon julklapp av dem i år men en jättefin julklapp till välgörenhet kan vara att ge en gåva till stöd för livet på 90-kontot: 90 01 68 – 6

Hoppets Stjärna www.hoppetsstjarna.se Hoppets Stjärna är en välgörenhetssorganisation som framförallt arbetar med förskolor och skolor men även för att förändra attityder och förutsättningar för barn som inte själva har möjlighet att kämpa för sin rätt. Idag lyckas de hjälpa över 30 000 barn i 18 länder i tredje världen och Östeuropa.

Årets julklapp:www.hoppetsstjarna.se/stoed-oss/ge-en-gava/julpaket.html kan du plocka ihop ett eget julpaket i en banankartong och Hoppets stjärna står för distributionen till fattiga barnfamiljer och pensionärer i Lettland och Rumänien. Förslag på innehåll är mat, hygienartiklar och skolmaterial. Det går även att idka välgörenhet genom att skänka en summa pengar som möjliggör för Hoppets Stjärna att själva packa paketet. Ge ett bidrag: PG 900253-6, BG 659-63116 Kontakt: 0662-46100, info@starofhope.org

Plan Sverige www.plansverige.org. Plans mål är att ge barn i världen en bättre framtid. Organisationen arbetar för att alla ska respektera barn, lyssna till dem och försvara deras rättigheter. Målsättningen med Plans utvecklingsarbete är ökad respekt för barns rättigheter inklusive fattigdomsbekämpning samt att barn och unga utvecklar kunskap och färdigheter för att själva kunna förändra sin egen och andras levnadssituation.

Årets julklapp till välgörenhet:Plan Sveriges julgåva finns PUSHPAS ÖNSKELISTA 2012, för att stödja flickors utbildning. Ge ett bidrag: PG: 900731-1, BG: 900-7311 Kontakt: 08-587 75 500, plan@plansverige.org

Rädda barnen www.raddabarnen.se/gava. Med en gåva till välgörenhetsorganisationen Rädda Barnen är du med och förbättrar livet för miljontals barn både i Sverige och i världen. Du bidrar bland annat till att utbilda fler barn, att fler barn överlever sin femårsdag och minska kränkningar i skolan.

SOS-Barnbyar www.sos-barnbyar.se. Det finns hundratusentals utsatta barn i världen som inte har ett hem, en familj eller möjlighet till utbildning. Du kan hjälpa SOS-Barnbyar att ändra på det. Ditt välgörenhetsbidrag hjälper till att bygga barnbyar där familjen har en central plats. På detta sätt skapar SOS-Barnbyar miljöer där barnen får växa upp med kärlek, respekt och trygghet.

Årets julklapp: I år säljs julklappar tomma på innehåll men fulla av mening. I SOS-Barnbyars webbshop kan du handla olika typer av paket där innehållet går till en behövande i något av organisationens verksamhetsländer. Välj mellan Kläd-, Medicin- eller Familjepaketet med mera på www.sos-barnbyar.se/butik/priv/Pages/default.aspx. Ge ett bidrag: PG: 900229-6 eller BG: 900-2031 Kontakt: 08-545 83 200, info@sos-barnbyar.se.

Skandinaviska Barnmissionen www.barnmissionen.com. Skandinaviska Barnmissionen bildades 1983 och är en av de kristna välgörenhetsorganisationer som finns representerade i hela Norden. Skandinaviska Barnmissionen verkar för att lindra fattigdomen bland barn och familjer i organisationens verksamhetsländer. Zambia är hårt drabbat av AIDS-epidemin och tusentals barn har blivit föräldralösa. I bästa fall lever dessa barn i en släkt- eller fosterfamilj men det är svårt för familjerna att få maten att räcka till. Skandinaviska Barnmissionen har startat ett djurprojekt i Mpongwe, där getter köps in, föds upp och delas ut till fattiga familjer.

Köp en julklapp till välgörenhet: Köp en get och ge den ett eget namn. För 200 kronor köper Skandinaviska Barnmissionen in en get till en fattig familj i Afrika, du får ett gåvobevis att ge bort i jul. Detta hittar du på https://www.barnmissionen.se/kop-en-get. Ge ett bidrag: PG: 901080-2 Kontakt: 040-689 30 40, info@barnmissionen.com

UNICEF www.unicef.se. UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och för att barns bästa alltid ska sättas i främsta rummet. När FN bildade UNICEF år 1946 var organisationen tänkt som en kortvarig insats för att hjälpa nödställda barn i Europa efter andra världskriget. Men det visade sig att FN:s barnfond hade en långt mer omfattande uppgift att fylla. 1953 bestämdes det att UNICEF skulle fortsätta sitt arbete och bli en permanent del av FN-systemet.

Årets julklapp: I UNICEFs julwebbshop finns julklappar som betyder mycket för barnen. Skänk pengar direkt eller välj mellan mässlingvaccin, stelkrampsmedicin, blyertspennor eller kanske ”School-in-a-box” som innehåller allt material en lärare behöver för att kunna undervisa 40 elever. ”Klapparna” skickas till de barn som just nu behöver dem bäst. Ge ett bidrag: PG: 902001-7, BG: 902-0017 Kontakt: 08-69 22 500, unicef@unicef.se

World Childhood Foundation www.childhood.org. World Childhood Foundation är en av världens vägörenhetsorganisationer som värnar barns rätt till en trygg barndom. De finansierar projekt inom sina nyckelområden gatubarn, barn på institutioner och sexuellt utnyttjade barn – särskilt flickor och unga mödrar.

Årets julklapp till välgörenhet: På World Childhood Foundations hemsida kan du köpa en julklapp till någon du tycker om. Intäkterna går oavkortat till Childhoods arbete för gatubarn, barn utsatta för övergrepp och familjer i riskzonen. Ge ett bidrag: PG: 909090-3 Kontakt: 08-555 175 00, info@childhood.se

Hoppas du har möjlighet att ge en julklapp till välgörenhet till utsatta människor genom någon av dessa välgörenhetsorganisationer redan idag! Känner du kanske till någon mer organisation som bör vara med på denna lista inför julen 2022? Hör då av dig till mig.

Fredrik Olsson
kontakt@freddyolsson.se
Freddy Olsson

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu gaziantep escort bayan gaziantep escort bahis siteleri canlı bahis
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu